Pleiades® Seviyelerinin Anlamı

Pleiades® Sisteminde neden 3 seviye var ve bu seviyelerin anlamları nedir ?

Bilmeliyiz ki Kozmik Enerjinin ve/veya enerjilerin seviyesi olmaz. Bunları ortaya koyan insan zihninden öte değildir. İnsanoğlu doğumundan bugüne 3B dünyasını anlayabilmek için sürekli sınıflandırma gayreti içinde olmuştur. Mutlak olanı bölme parçalama suretiyle çoğaltarak bir takım hatalar yapmış ve özü ayırmıştır. Ve aslında zeka tektir. Kişinin bilincine göre açılımlar yapar manalar kazanır.

Total de sürecin kendisine uyanış diyebilirsek eğer bu uyanışın birden fazla enstrümanı olduğunu da hatırlamalıyız. Bunlardan biri de kozmik enerjilerdir. İşte bu enerjiler ile karşılaşan her bireyin açılımları yani farkındalığı yani uyanışı tamamen özneldir ve farklıdır.

Tanışma, deneyimleme ve dönüşüm olarak üç safhaya ayırmak enerjiyi sınıflandırmak değil süreci tanımlamak olarak söylenebilir. Bu noktadan yola çıkara seviyelerden bahsedelim.

Bir bebeğin emeklemesi, yürümesi ve koşması anlatmak istediğimize çok güzel bir örnek teşkil etmektedir.

Sistem ile tanışan birey önce emekler, enerjiyi deneyimler yani yürümeye başlar ve dönüşerek (farkındalığı) kazanarak koşmaya başlar.

Bu seviyeleri bilerek ancak oraya takılı da kalmadan olana yani dönüşüme kucak açmalarını tavsiye edebilirim.

Birinci seviye, bireyin enerji akışını dengeler, her seviyede köklü temizlik başlatır, hem kendine ve başkalarına çalışma yapabilir ama anlaşılması gereken detay da şudur bir anlamda kendisi başkasıdır ki bu bir dönüşümle farkedilir.

İkinci seviye, kişi daha da gelişmeye başlamıştır. Kendini ve çevresini keşfetmeye başladığı dönemdir. Bu dönem yine herkeste farklı bir zaman aralığını kapsar ki bu da deneyimle elde edilmektedir.

Master seviyesi, içerik olarak eğitmenliktir. Bu konuda evrensel zeka bilincine ve zihin düzeyine gelen birey, bizzat deneyimlediği süreçleri, birey olma yolculuğuna çıkan kişilerle paylaşma bir anlamda aktarma sürecidir. Yetişmiş bireyin eğitmenlik seviyesine gelmiş olmasını bu şekilde açıklayabiliriz.

Ve Grand Master seviyesi tüm bu deneyimleri ve seviyeleri tek başına farketmiş, dönüşmüş ve paylaşan kimseleri ifade ettiğimiz isimdir.

Şunu da söylemek isterim ki kişiler bu seviyelerin içinde dönüşmeye devam etmektedir. Öğretmek, Eğitmek yerine Hatırlayan ve Hatırlatan ifadeleri kullanmayı her zaman daha sıcak bulmuşumdur.

Bir Grand Master öğrencisi denilebilecek kişiden öğrenmeye yani hatırlamaya devam etmektedir.

Bir anlamda Uyanış süreçtir dediğimizde öğretmen (eğitmen) önce hatırlatan ve öğrenendir, öğrenci ise önce hatırlayan yani öğrenen ama bazen de hatırlatan yani öğretendir.

Bana göre “her insan bir hazinedir” ve öğretmen (eğitmen) olmak yerine deneyimleri paylaşan olmak öğrenmeye açık halde olmayı sağlar. Bu sebepten ben “hatırlatıcı” ve “yönlendirici” ifadeleri bu sistemi anlamaya daha yardımcı olmaktadır.

 

J. Hakanb Tanrıverdi

Pleiades® Aktivasyon ve Uyumlanma Süreci

Pleiades Şifa Sistemine uyumlanma süreci yaşadığımız alan, yeryüzü ve kainat ile dengeye gelerek; anda ve herşey ile akışta olma haline gelmektir.

İnsan bedeninde tıpkı Dünya’da olduğu gibi Meridyenler bulunur; bu hatlar ile bedende enerji akışı sağlanır. Kullandığımız Şifa sistemi meridyenlerdeki tıkanıkları, onarılması gereken kısımları onararak sağlıklı bir enerji akışı sağlar. Fizylojik bedende ki net enerji akışı sağlandığında diğer tüm bedenlerimize eterik, duygusal, zihinsel, enerjetik ve Tanrısal bedenlerimize bu sağlık durumu yansır ve Varlığımıza ait tüm alanlar şifalanır. Yaşamımıza yansımaları çok çeşitli olur. Bilinçaltı salıverilmeleri ile rüya ve vizyonlar gerçekleşebilir, enerjisel olarak bedendeki enerji hareketliliği gözlemlenebilir. Bu değişim ve dönüşüm süresi herkeste farklılık gösterebilir ve farklı yansımalar olabilir. Değişim – dönüşüm süreci olgunlaştıkça kişide idrak, farkındalık ve birlik bilinci gelişir, aslında kadim öğretilerde bahsedilen aydınlanma- uyanış ta budur. Tam bir denge… hali, herşey ile kusursuz uyum ve bütünlük hissi. Şİfa gerçekleşmiştir, anda ve herşey ile akıştayızdır. Evrenin ritmini yakalayıp onunla senkronize olduğumuzda Yaratılışımızda ki Öz’ümüz açığa çıkmış olur. Bu bizim bozulmamış herşeyi Yaratadan’dan gelen Işık bedenimizdir. Bu Hal içerisinde olunduğunda artık bağımlılıklarımız olamayacaktır, tüm bedenler dengelendiğinde ve sağlıklı bir enerji akışı sağlandığında elinizden gelen tek şey Sağlıklı olmaktır. İstesenizde eski size zarar veren alışkanlıkları sürdüremezsiniz, bunlar yaşamınızı güzelleştiren ve şifanın otomatikman gerçekleştirdiği ve size sunduğu hediyelerdir.

Pleiades® Bireysel Seansı Nedir?

Bireysel Seanslar ; kişinin tüm bedenlerinde çalışarak iyileşme sağlar. Daha kaliteli ve farkındalıklı bir Yaşam için uygulanan seanslardır.

Toplam üç günlük çalışma ile danışanın enerjiyi en iyi  şekilde absorbe edip sindirmesi ve en yüksek faydayı sağlaması açısından bir gün ara verilerek uygulanır.

Üç günlük seans tamamlandıktan sonra ki üç ay içerisinde danışanla iletişim kurulup ; keşiflerini, duygularını, düşünce ve hislerini paylaşmasını sağlayacak ortam hazırlar ve gelişimi birlikte izleriz. Bu sürecin sonunda danışan ile nasıl ilerlememiz gerektiğine karar veririz. Uygulamayı tekrarlayabilir veya bir üst seviyeye geçme bilinci taşıyan dostlarla farklı bir program oluşturabiliriz.

Danışan ile Master arasındaki iletişim sonucunda bu bir yolculuğa dönüşebilir. Birlikte yol alan ve keşfedenler olarak birbirimizi geliştirir, dönüştürürüz böylece ilerleriz…

Bireysel seanslar spesifik hastalıklar üzerine uygulanmaz. Bütünsel bir bakış ile uygulama tamamen danışan üzerinde ve tüm bedenlerinde uygulanır.

Bireysel seanslar sonrası her seviyede bir dengelenme ve yenilenme başlar. Bu süreç için de farklı geri bildirimler olduğu gibi zaman zaman benzer geri bildirimler de olmuştur. Ancak bilinmesi gereken her bireyin kendi yolculuğu olup tamamen ona kişiseldir. Ayrıca farklı inanç ve tutumlar, düşünce sistemleri farklı enerji meridyenlerine tesir edecek ve endokrin sisteminde farklılıklara sebep olacaktır. Herhangi bir beklentiye girmek akışı bozacağı gibi sonuçlara da tesir edebilmektedir. Her bireyin bulunduğu menzil farklı olduğundan alacağı sonuçlar yada gideceği yerlerde farklı olacaktır. Bu bağlamda sonuç odaklı olmak yerine süreci farketmek gerekir. Burada Yolculuk, Yol ve Yolcu da aynı kişidir bu bilinç ile süreci görmek ve izlemek gerekir ki seansların temel ve ortak sonucu da budur.

Bireysel seanslarda tarama, teşhis ve tedavi yapılmaz.  Anlık zihinsel koşullanmalarımıza göre yapılacak bir uygulamanın müdahale olacağını hatırlayarak buralardan uzak dururuz. Çalışma esnasında veya sonrasında ; danışan veya Master uygulayıcının çalışma sırasında hissettiği, duyduğu veya bir vizyonda iletilen bilgiler neticesinde danışanla görüşerek yeni bir yol haritası çıkartılabilir.

Bireysel seanslarda ruh, beden, zihin buluşması ile beden enerji meridyenleri fabrika ayarlarına dönmesi için sürecin başlatılması olarak kabul edilir. Enerji meridyenleri sağlıklı bir akışa geçtiğinde sebep olduğu hastalıklar da ortadan kalkacaktır. Kişinin hastalıklar dışında farklı bir bilince doğru yelken açtığını ve bunun sonunda yeni farkındalıklar ve çözülmeler ile daha konforlu bir hayata adım attığını da söyleyebilmek mümkündür.

J. Hakan Tanrıverdi

 

Pleiades ® Sistemi Nedir?

Pleiades, Beden Gizli zekası’nın (ki buna Öz’le-Yüksek benlikle-Kaynakla buluşmada denilebilir) aktive edilmesini sağlayan el dokunmaksızın uygulanan bir sistem veya yöntemdir. Pleiades uygulama seansları ile Aktive olan Beden-Zihin-Kaynak buluşması ile kişi ; Dengelenir, Dönüşür ve Yenilenir. Bununla Mutlak “İyileşme” yoluna girer.

Pleiades sistemiyle buluşan her birey için SÜREÇ farklı başlamakta, farklı işlemekte ve farklı ilerlemektedir. Bunun sebebi ise her bireyin zihinsel, bedensel ve ruhsal farklılıklar içermesidir. Ayrıca sürecin hızını kontrol eden en önemli noktalardan biri İnanç sistemleri yani İnanışlarıyla birlikte 3B de tutundukları duygular ve düşüncelerdir.

Pleiades Sistemin‘in önemli niteliklerinden biri Pleiades’in kişide aktive edilmesinden sonra bireyin uygulamayı kendi varlığı üzerinde devam ettirebiliyor olmasıdır. Helezonik bir sistem gibi düşündüğümüzde sizden size, sizden sisteme ve sistemden size sürekli ve dinamik bir akış olmaktadır. Bu sürecin devamında ise kişi hem çevresine hemde kendine Pleiades Seansları uygulayabilmektedir.

Farkındalık (Uyanış) ile Şifa başlar. Siz artık şifanın kendisi olursunuz ve kaynak sizin aracılığınız ile ortama akacaktır…

 

J. Hakan Tanrıverdi